پیشنهاد افزایش دستمزد داوران

کمیته داوران و سازمان لیگ برتر در پیشنهادی به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواستار افزایش حقوق داوران و ناظران مسابقات شدند.

طبق این پیشنهاد دستمزد داور وسط از 320 هزار تومان به 500 هزار تومان، کمک داوران از 220 هزار تومان به 320، داور چهارم از 120 هزار تومان به 200 و ناظر مسابقات از 100 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
قرار است هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نظرش را در خصوص این پیشنهاد به کمیته داوران و سازمان لیگ ارائه کند. 

/ 0 نظر / 11 بازدید