لیگ آزادگان

___________________________________________________________________

هفته اول

جمعه          11/6/90

گروه یک

صنعت ساری - سایپا قائمشهر          ساری

استیل آذین - ایرانجوان          سمنان

مس رفسنجان - پیام مخابرات          رفسنجان

اتکا - شهرداری اراک          گرگان

فولاد یزد - ابومسلم          یزد

گسترش فولاد - شهرداری بندرعباس          تبریز

گروه دو

شهرداری یاسوج - ماشین سازی           یاسوج

نیروی زمینی - کاوه          تهران

تربیت یزد - نفت          یزد

استقلال اهواز - پاس          اهواز

آلومینیوم - گل گهر          هرمزگان

نساجی - گهر زاگرس          قائمشهر

برق - شیرین فراز          شیراز

/ 0 نظر / 7 بازدید