داوران در صورت اشتباه تاثیرگذار محروم می شوند

مهدی تاج گفت: جا دارد از سازمان لیگ بابت تعامل با کمیته داوران برای پیشنهاد افزایش حقوق داوران تشکر کنم. امیدوارم هستم که هیئت رئیسه فدراسیون با این پیشنهاد موافقت کند. این تصمیم کمک به جامعه داوری است.

وی ادامه داد: داوران هم باید در کار خود جدیت داشته باشند و مراقب باشند سوت اشتباهی نزنند و یا اشتباهاتشان تاثیرگذار نباشد. در صورت مشاهده اشتباهات تاثیرگذار داوری کمیته داوران به طور حتم محرومیت هایی را در نظر می گیرد

رئیس کمیته داوران تصریح کرد: هیئت نظارت بر عملکرد داوران جدی تر شده و قرار است 24 ساعت بعد از مسابقات تمام بازی ها بازبینی شود و هیئت رئیسه کمیته داوران هم قرار است بر داوری ها نظارت داده باشد. می خواهیم کار کارشناسی تری برای ارزیابی داوری ها داشته باشیم.

/ 0 نظر / 9 بازدید